Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

heartbeat
Każdy ma 3 życia: życie publiczne, prywatne i sekretne
heartbeat
Pewne uczucia można zabić, zabijając jednocześnie siebie.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
heartbeat
ale to już się stało i nic już nie możesz zro­bić, te­raz myśl o dzi­siaj z wnios­ka­mi z wczoraj.
heartbeat
Żyje­my w bar­dzo cieka­wych cza­sach. Tu­taj na­wet pew­ność jest niepewna. 
heartbeat
jeśli masz wątpliwości czy komuś zaufać, to mu nie ufaj.
heartbeat
I zastanawiam się, czy Ty wiesz
Jak się naprawdę czuje
Gdy jest się pozostawionym samemu sobie.
— Anastacia - Left outside alone
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
Nieostrożny, bezradny mały człowieku,
któregoś dnia zrozumiesz,
że wszystko zostało już powiedziane.
Ale mam nadzieję, że odnajdziesz drogę.
— Anastacia - Left outside alone
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
Wierze w to, że ludzie nie spotykają się przypadkiem.
Reposted fromduszka666 duszka666 viayourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
  Na tym świecie, na tym świecie, moja mała tyle rzeczy wygląda jak miłość, brzmi jak miłość, nazywa siebie miłością, ale nią nie jest!
— z filmu "Evening"
Reposted fromIriss Iriss viayourheartbeat yourheartbeat

February 12 2013

heartbeat
Jest we mnie coś, co w każdej chwili może wybuchnąć łzami.
heartbeat
jestem zła, brzydka, zazdrosna i nikt mnie nie potrzebuje.
— ja
heartbeat
mało się znamy a chcę Cię znać dużo.
— dużo brzmi fajnie.
Reposted fromcynamon cynamon vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
heartbeat
Nie graj cynika na siłę 
Mało Ci za to świat braw da
— Majewska

February 11 2013

heartbeat
Jakie to wszystko jest popierdolone.
Reposted bynigdyniewieszyouhurtme
heartbeat

Jesteśmy wszystkim tym, co się w nas wydarzyło. Mamy w sobie setki dziur.
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viayourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
4770 a879 390
Powinnam w końcu oduczyć się nawyku tęsknienia za ludźmi, których nie obchodzę.
heartbeat
Nic nie boli tak jak wyrwane marzenia.
— masakrycznie.soup.io
heartbeat
8785 2362 390
Reposted fromcheshire cheshire viayourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
Czy czujesz, że moje serce bije?
Czy widzisz ten ból, który powodujesz?
— Nneka - Heartbeat
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl