Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2013

heartbeat
2638 1233 390
Reposted bylinasakuraaizuremioneCzeskaredheadladyrutkajestsuperasiunka2991tellmeyourwish9thoctoberStudzin0658effyyffeeffyyffeKurkaWyluzuj

February 23 2013

heartbeat
1882 fd05 390
Reposted fromClary Clary viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
heartbeat
Miał ochotę wyjść ze swego życia, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera

February 19 2013

heartbeat

Nikogo nie obchodzisz dopóki nie jesteś piękny albo martwy.

heartbeat
heartbeat
prawdziwa miłość nigdy nie umiera,
czasem tylko ukrywa się pod płaszczem obojętności.
heartbeat
Jakże nie pragnąć obojętności na tym świecie, gdzie wszystko niszczy się, kruszeje, przemija...
— Marek Hłasko, "Sowa, córka piekarza".
Reposted frommhsa mhsa viayourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
Milczenie bywa złotem, lecz najboleśniejsza prawda jest lepsza od najsłodszego kłamstwa.
— Zibi Bartman
Reposted fromvolleyball volleyball viayourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
4631 ed35 390
Nie rzucę pa­lenia.
To chy­ba je­dyny sposób w ja­ki jes­tem w sta­nie się zabić. 
heartbeat
Mój centralny system nerwowy tego nie wytrzyma. Przepalą się bezpieczniki. 
heartbeat
Abyście nigdy nie zwątpili, 
 nie znużyli się, i nie zniechęcili.
— John Paul II, Do młodych
heartbeat
Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     
— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viayourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
na popękanych chodnikach bije moje serce.
— Fisz
heartbeat
pokolenie zatrute komercją, fałszywa miłość, wypalone sumienia.
heartbeat
Zwykłe dni na przemian z marzeniami.
— Łzy - Westchnienia i szepty bezwstydne
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
heartbeat
w sumie to już mi wszystko jedno, od dawna nie widzę sensu w niczym..
— najbardziej przykre słowa, jakie można usłyszeć od młodej osoby
Reposted frommysterious mysterious viayourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje go męczyć przeszłość.
— znalezione
Reposted frompengin pengin viayourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
8719 4964 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viayourheartbeat yourheartbeat
heartbeat
Do serca podchodzi mi lód.
— Ewa Farna-Cicho
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl